06/27 

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 32 str. 2 ir 3dalių nuostatomis, informuojame kad nuo 2018-01-01 d. įsigaliojus naujai Kredito unijų įstatymo redakcijai, kurioje yra griežtinamas nuosavo ir pajinio kapitalų santykis, „Achemos“ kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis už pajinį. Įgyvendindama įstatymo reikalavimus, kredito unija, pereinamuoju laikotarpiu iki 2028 metų, stiprins kapitalo bazę pelninga veikla bei pritraukdama tvarius pajus.

Atkreipiame dėmesį, kad „Achemos“ kredito unija yra Lietuvos centrinės kredito unijos narė ir pagal konsoliduotos atskaitomybės reikalavimus vykdo visus teisės aktuose nurodytus normatyvus.

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją – administracijos vadovė Irena Končak, tel. 8-349-56180 mob. 861449421, el.paštas – achema@lku.lt