02/26 

 „ACHEMOS“ kredito unijos  narių dėmesiui!

2020  m. kovo 17 d. 16 val. AB „Achemos“ trečiojoje salėje, prie centrinės valgyklos, adresas Jonalaukio km. Ruklos sen. Jonavos r. šaukiamas „ACHEMOS“ kredito unijos, buveinės adresas Jonalaukio km. Ruklos sen. Jonavos r. eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
  8. Kiti klausimai :

8.1 Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Jonalaukio km. Ruklos sen. Jonavos r.

Neįvykus eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis vyks 2020 m. kovo 24 d. 16 val.

Išsami informacija:

www.achemosunija.lku.lt; www.lku.lt  Tel. pasiteirauti (8 349) 56180

 

                                                                        Valdyba