04/03 

„Achemos“ kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2020m. kovo mėn.  24 d. priimti sprendimai:

 

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

 

   NUTARTA. Vidaus audito tarnybos ataskaitą  įvertinti teigiamai.

 

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

 

   NUTARTA. Valdybos ataskaitą  įvertinti teigiamai.

 

  1. Paskolų komiteto ataskaita Ataskaitos įvertinimas.

 

NUTARTA. Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.

 

  1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

 

NUTARTA:

4.1 Patvirtinti 2019 m. metinę finansinę atskaitomybę.

4.2 Patvirtinti 2019 m. nuostolio dengimo tvarką pagal nutarimo projektą.

 

  1. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: patvirtinti 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

 

  1. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

 

   NUTARTA: suteikti įgaliojimus valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

 

  1. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

 

   NUTARTA: patvirtinti kredito unijos naujos redakcijos įstatus.

 

   8:  Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas.

 

NUTARTA: stiprinti kredito unijos kapitalą pelninga veikla ir pritraukiant tvarių pajų.