04/03
|
Kategorija: Naujienos
„Achemos“ kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2020m. kovo mėn.  24 d. priimti sprendimai:   Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.      NUTARTA. Vidaus audito tarnybos ataskaitą  įvertinti teigiamai.   Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.      NUTARTA. Valdybos ataskaitą  įvertinti teigiamai.   Paskolų  … Read more
02/26
|
Kategorija: Naujienos
 „ACHEMOS“ kredito unijos  narių dėmesiui! 2020  m. kovo 17 d. 16 val. AB „Achemos“ trečiojoje salėje, prie centrinės valgyklos, adresas Jonalaukio km. Ruklos sen. Jonavos r. šaukiamas „ACHEMOS“ kredito unijos, buveinės adresas Jonalaukio km. Ruklos sen. Jonavos r. eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:  … Read more
06/27
|
Kategorija: Naujienos
Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 32 str. 2 ir 3dalių nuostatomis, informuojame kad nuo 2018-01-01 d. įsigaliojus naujai Kredito unijų įstatymo redakcijai, kurioje yra griežtinamas nuosavo ir pajinio kapitalų santykis, „Achemos“ kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis už pajinį. Įgyvendindama įstatymo reikalavimus, kredito unija, pereinamuoju laikotarpiu  … Read more