Naujienos

„Achemos“ kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  NUTARTA. Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.
 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  NUTARTA. Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.
 3. Paskolų komiteto ataskaita Ataskaitos įvertinimas.
  NUTARTA. Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos
  projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno
  paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  NUTARTA: Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2023 metus. Patvirtinti 2023 m. pelno
  paskirstymo (nuostolio dengimo) tvarką pagal nutarimo projektą.
 5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  NUTARTA: patvirtinti 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
 6. Valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  NUTARTA: Išrinkta valdyba ir valdybos pirmininkas.
 7. Paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  NUTARTA: Išrinkti paskolų komiteto nariai ir pirmininkas.
 8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir
  ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už
  kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo
  kapitalo.
  NUTARTA: Suteikti įgaliojimą iki valdybos kadencijos pabaigos.
  Daugiau informacijos „Achemos“ kredito unijos patalpose, adresu Jonalaukis 1, Jonavos r. arba tel. 8-
  349-56180
Atgal