Naujienos

Šaukiamas „Achemos” kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

„Achemos“ kredito unijos narių dėmesiui!
2024 m. balandžio 4 d. 16 val. 105 salėje, esančioje AB „Achema“ senajame administracijos pastate, I aukšte,
šaukiamas „Achemos“ kredito unijos, buveinės adresas Jonalaukis 1, Jonavos r. rinkiminis visuotinis nari
susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:
1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas.
Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos
priėmimas.
5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto
įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu
turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos
nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Jonalaukis 1, Jonavos r.
Neįvykus visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis rinkiminis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2024
m. balandžio 11 d. 16:00 val.
Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Irena Končak tel. 8-349-
56380, el. paštas [email protected]

Atgal