Naujienos

Šaukiamas „Achemos” kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

„ACHEMOS“ kredito unijos  narių dėmesiui!

2023  m. kovo 30 d. 16 val. AB „Achemos“ senojo  administracijos pastato  salėje ( 105 kab.) adresas Jonalaukio km. Ruklos sen. Jonavos r. šaukiamas „ACHEMOS“ kredito unijos, buveinės adresas Jonalaukio km. Ruklos sen. Jonavos r. eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose 104 kab. , adresu: Jonalaukio km. Ruklos sen. Jonavos r.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2023 m. balandžio 6 d. 16 val. numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą:

Administracijos vadovė  Irena Končak  tel. 8-349-56180, el. paštas   [email protected]

Valdyba

Atgal